Poczta Kawowa | Blog

Wszystko o kawie…

By

Raport z rynku kawy – grudzień 2013

Wykres przedstawiający zmiany cen zielonej kawy na giełdach w roku 2013Ceny kawy spadały konsekwentnie przez cały rok 2013, spadki odnotowano w ciągu dziewięciu z dwunastu miesięcy. W grudniu ceny kawy wzrosły nieznacznie w porównaniu z listopadem, nie zmieniło to faktu, że uśredniony wskaźnik ICO zanotował drugi najgorszy miesiąc w 2013 roku. Rok 2013 zanotował najniższą średnioroczną cenę kawy of 2009 roku.

Trend zniżkowy był napędzany przez nadwyżkę podaży nad popytem. Obecny poziom podaży zawdzięczamy wysokim cenom kawy z 2011 roku, które skłoniły producentów do inwestycji i zwiększenia produkcji. Trend wzrostu cen został już oczywiście wyhamowany i mamy teraz do czynienia z sytuacją odwrotną, gdyż ceny w niektórych sytuacjach spadły poniżej kosztów produkcji, co w oczywisty sposób blokuje inwestycje i dalsze zwiększanie produkcji. Patrząc na perspektywy w roku produkcyjnym 2013/14 widać, że Brazylia (największy producent kawy na świecie) będzie miała rekordowo wysoką produkcję jak na rok przestępny (cykl produkcyjny kawy w Brazylii jest 2 letni, z jednym rokiem o znacznie wyższej produkcji od kolejnego) szacowaną na 49,15 miliona worków, zaledwie 3,3% niższą od produkcji w roku 2012/13. Wśród pozostałych znaczących producentów kawy trudno jest zauważyć jednoznaczny trend. W krótkiej perspektywie możemy się jednakże spodziewać dalszej presji na obniżkę cen kawy na rynkach.

Więcej informacji z rynku kawy można znaleźć w raporcie ICO dostępnym tutaj.

Kawowe źródła:

1. ICO Monthly Coffee Report

By

Raport z rynku kawy – listopad 2013

ziarna swiezo palonej kawy gourmet na bialym tle

Trwający od dłuższego czasu spadek cen na rynku kawy wyhamował w listopadzie. Ceny kawy na rynkach nadal pozostają na najniższym od wielu lat poziomie. Uśredniony wskaźnik ICO osiągnął poziom 100,99 centów amerykańskich za funt kawy, co oznacza spadek o 5,6% w stosunku do października i jest to najniższa cena od sześciu i pół roku.

Rok produkcyjny 2012/13 wykazywał się nadwyżkami produkcji nad konsumpcją, co powodowało spadek cen i pozwoliło zarówno eksporterom, jak i importerom odbudować poziom zapasów. Niewątpliwie zwiększone zapasy okażą się niezbędne, gdyż jak wskazują dotychczasowe dane dla roku kalendarzowego 2013, mamy do czynienia ze wzrostem konsumpcji kawy. Dodatkowym czynnikiem, który w przyszłym roku może spowodować problemy z podażą, jest niepewność co do wielkości produkcji w niektórych regionach oraz fakt, iż Brazylia wyprodukuje mniej kawy zgodnie z dwuletnim cyklem produkcji dla tego kraju. Należy również pamiętać o problemach z epidemią rdzy kawowej w Ameryce Środkowej, gdyż jak wskazują wstępne szacunki, może ona spowodować straty w wysokości 1,2 milionów worków, obniżając produkcję kawy w tym regionie o 9,7% do 11,2 milionów worków w roku produkcyjnym 2013/14.

Więcej informacji z rynku kawy znajdziecie w najnowszym raporcie ICO, który dostępny jest tutaj.

Kawowe źródła:

1. ico.org

By

Raport z rynku kawy – listopad 2013

Strzałka z kawy świeżopalonej wskazująca spadki cen na rynku kawy

Miesiąc październik, był kolejnym miesiącem spadków na rynkach kawy. Wszystkie cztery wskaźniki cen kawy straciły na wartości w ciągu minionego miesiąca. Uśredniony miesięczny wskaźnik cen kawy ICO utrzymywał się na najniższym poziomie od marca 2009 roku. Nadal nie widać końca fali spadków cen kawy, jaka ma miejsce od przeszło dwóch lat.

Pomimo nieznacznego spadku we wrześniu, łączny eksport w roku produkcyjnym 2012/13 osiągnął rekordowe 110,2 miliona worków. Na łączny wynik skadało się 68,5 milionów worków Arabiki i 41,7 milionów worków Robusty. Łączna produkcja dla roku 2012/13 jest również rekordowa i osiągnie najprawdopodobnie poziom 145,2 milionów worków. Światowa konsumpcja kawy w roku kalendarzowym 2012 jest szacowana na 142 milionów worków, co oznacza wzrost 2,4% rok do roku.

Jest jeszcze za wcześnie na szacunki dotyczące światowej produkcji kawy w roku produkcyjnym 2013/14, który właśnie rozpoczyna we wszystkich krajach eksportujących kawę, ale pewne dane sugerują spadki produkcji u największych producentów. Przyszły rok w Brazylii jest rokiem przestępnym producji – co oznacza niższe zbiory niż w roku minionym, a szkody wyrządzone przez epidemię rdzy kawowej w Ameryce Środkowej będą w przyszłym roku bardziej odczuwalne. Ponadto należy zauważyć, że utrzymujące się niskie ceny kawy na rynkach zniechęcają farmerów do inwestycji i utrzymywania dużych areałów, co może negatywnie odbić się na wysokości przyszłorocznej produkcji.

Więcej informacji z rynku kawy możecie znaleźć w najnowszym Raporcie ICO, który dostępny jest tutaj.

Kawowe źródła:

1. ico.org

Dowiedz się więcej o Poczcie Kawowej
i odbierz swój RABAT na PIERWSZĄ subskrypcję
świeżo palonej kawy w PocztaKawowa.com!
Chcę 5% rabatChcę przejść do Bloga