Poczta Kawowa | Blog

Wszystko o kawie…

By

Raport z Rynku Kawy ICO – rok 2013

pocztakawowa.com - Świat kawyW minionym tygodniu ICO ogłosiła swój doroczny raport na temat rynku kawy. Ogólne wnioski są następujące.

Miniony rok był rekordowy pod względem zbiorów. Nadal w przeważającej większości produkowana jest kawa arabika i należy zaznaczyć, że wzrost produkcji jest generowany głównie przez kawowce tej odmiany. Należy zauważyć rosnące znaczenie dla światowej produkcji regionu Azji i Oceanii, nieprzerwaną hegemonię Ameryki Południowej, z Brazylią na czele oraz słabnącą pozycję Ameryki Środkowej. Ta ostatnia ucierpiała znacznie w ciągu minionego roku ze względu na epidemię rdzy kawowej i jako jedyny region zanotowała spadek produkcji w stosunku do roku ubiegłego.

Rosnące kolejny rok z rzędu zbiory wywołują nacisk na obniżkę cen kawy na rynkach. Może to spowodować w dłuższej perspektywie, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych przez producentów, a w efekcie spadek produkcji i wzrost cen.

Należy również zauważyć, że rośnie światowa konsumpcja kawy. Za ten wzrost odpowiedzialne są rynki wschodzące takie jak Chiny czy Indie oraz rynki wewnętrzne krajów eksporterów kawy, w szczególności Brazylii.

Pełen raport dostępny jest w języku angielskim tutaj.

Kawowe źródła:

  1. ICO Annual Review 2012/13.

By

Raport z rynku kawy – styczeń 2014

ceny zielonych ziaren kawy na rynkachCeny kawy na rynkach wzrosły w styczniu, średnio miesięczny wskaźnik cen kawy ICO osiągnął najwyższy poziom od czterech miesięcy. Ostatnie publikacje oficjalnych brazylijskich szacunków produkcji w roku zbiorów 2014/2015, który rozpoczyna się w kwietniu, sugerują, że spadnie ona drugi rok z rzędu. Wstępne prognozy mówią o zbiorach na poziomie 46,53 do 50,25 milionów worków. Ta znaczna niepewność co do wysokości zbiorów oraz sucha pogoda w niektórych regionach produkujących kawę, wzmocniła trend wzrostowy cen kawy.

Bazując na informacjach obecnie dostępnych, łączna produkcja w roku zbiorów 2013/2014 szacowana jest na 145,8 miliona worków. Oznacza to niewielki wzrost w stosunku do roku 2012/2013, w którym osiągnięty został wynik 145,1 milionów worków.

Eksport kawy w roku 2013 osiągnął poziom 108,9 milionów worków, co oznacza spadek o 1,8% w stosunku do roku 2012.

Więcej informacji z rynku kawy znajdziecie w najnowszym raporcie ICO, który jest dostępny tutaj.

Kawowe źródła:

1. ICO Monthly Coffe Market Report ? January 2014

By

Raport z rynku kawy – grudzień 2013

Wykres przedstawiający zmiany cen zielonej kawy na giełdach w roku 2013Ceny kawy spadały konsekwentnie przez cały rok 2013, spadki odnotowano w ciągu dziewięciu z dwunastu miesięcy. W grudniu ceny kawy wzrosły nieznacznie w porównaniu z listopadem, nie zmieniło to faktu, że uśredniony wskaźnik ICO zanotował drugi najgorszy miesiąc w 2013 roku. Rok 2013 zanotował najniższą średnioroczną cenę kawy of 2009 roku.

Trend zniżkowy był napędzany przez nadwyżkę podaży nad popytem. Obecny poziom podaży zawdzięczamy wysokim cenom kawy z 2011 roku, które skłoniły producentów do inwestycji i zwiększenia produkcji. Trend wzrostu cen został już oczywiście wyhamowany i mamy teraz do czynienia z sytuacją odwrotną, gdyż ceny w niektórych sytuacjach spadły poniżej kosztów produkcji, co w oczywisty sposób blokuje inwestycje i dalsze zwiększanie produkcji. Patrząc na perspektywy w roku produkcyjnym 2013/14 widać, że Brazylia (największy producent kawy na świecie) będzie miała rekordowo wysoką produkcję jak na rok przestępny (cykl produkcyjny kawy w Brazylii jest 2 letni, z jednym rokiem o znacznie wyższej produkcji od kolejnego) szacowaną na 49,15 miliona worków, zaledwie 3,3% niższą od produkcji w roku 2012/13. Wśród pozostałych znaczących producentów kawy trudno jest zauważyć jednoznaczny trend. W krótkiej perspektywie możemy się jednakże spodziewać dalszej presji na obniżkę cen kawy na rynkach.

Więcej informacji z rynku kawy można znaleźć w raporcie ICO dostępnym tutaj.

Kawowe źródła:

1. ICO Monthly Coffee Report

Dowiedz się więcej o Poczcie Kawowej
i odbierz swój RABAT na PIERWSZĄ subskrypcję
świeżo palonej kawy w PocztaKawowa.com!
Chcę 5% rabatChcę przejść do Bloga